lean materiały

Dynamiczny rozwój przemysłu spowodował, iż potrzebne stały się modyfikacje w koncepcjach kierowania zakładami produkcyjnymi oraz zatrudnionymi w nich osobami. Lean management to jedna z takich koncepcji. Jej misją jest zmaksymalizowanie efektywności czynności produkcyjnych w danym przedsiębiorstwie. Jak nietrudno można zgadnąć, zamysł ten ma swój początek w Japonii, znanej z szeroko rozumianego minimalizmu. Prekursorem tej metody była marka Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z ograniczeniem do minimum wszelkich czynności podejmowanych podczas produkcji, a przy tym całkowicie niekoniecznych. lean gry Nadrzędnym zadaniem „szczupłego zarządzania” jest co za tym idzie zminimalizowanie marnowania zarówno w odniesieniu do pracy zatrudnionych jak i wykorzystywanych półproduktów. Wdrożenie technik lean management daje możliwość uzyskania takich korzyści, jak zwiększenie produktywności oraz jakości produktów. Także stosunki między pracownikami w firmie zazwyczaj ulegają poprawie. Jest to związane z efektywniejszą komunikacją. Co ciekawe sposoby działania z obszaru lean management mogą być wykorzystywane w każdym zakładzie, obojętne z jakiej gałęzi przemysłu bądź usług oraz jakiej rozmiarów. To, co jest najistotniejsze to umiejętność ocenienia, które działania są niepotrzebne dla firmy.